Zasady korzystania z serwisu

1. Teksty zawarte w serwisie w formie recenzji aplikacji są wyłączną własnością Właściciela serwisu.
2. Materiały graficzne – screeny, zdjęcia aplikacji – są własnością ich twórców i Właściciel serwisu nie rości sobie do nich żadnych praw i przedstawia je jedynie jako ilustracje treści.
3. Znaki towarowe wykorzystane w serwisie, z wyjątkiem znaku www.gryaplikacje.pl, pozostają wyłączną własnością ich właścieli, a www.gryaplikacje.pl nie rości sobie żadnych praw do tychże znaków.
4. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z serwisu, w tym zadowolenie lub jego brak z pobranych przez użytkownika aplikacji.
5. Za wszelkie opinie wyrażone przez użytkowników w postaci opinii na temat aplikacji odpowiedzialni pozostają ich autorzy a Właściciel serwisu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.